Czech Technical University in PragueUniversity

Czech Republic

Leave a comment or share on

Foundation: 1707

Mission: ČVUT v Praze vytváří přidanou hodnotu k nabídce studijních programů, k vědeckým a výzkumným programům v podobě hluboké historické zkušenosti sahající více jak 300 let do historie technického vysokého učení v českých zemích. Navazuje na svou historickou úlohu, kterou jako Pražská polytechnika a později ČVUT plnila v minulých stoletích, kdy v českých zemích poskytovala znalostní základ pro bouřlivý rozvoj průmyslu a ve století dvacátém i na přelomu tisíciletí podpořila světovost českých inženýrů v řadě oborů. ČVUT nabízí tvořivé prostředí, založené na úzké spolupráci fakult a ústavů s kompetencemi v širokém spektru technických, ekonomických, zdravotnických, přírodovědných a dopravních oborů a hluboké znalosti v oblasti kybernetiky, informatiky a designu. Svými kompetencemi ČVUT přináší přidanou hodnotu v expertizách pro průmysl, státní správu a obohacuje tak nejen vzdělávací možnosti na vysoké úrovni v ČR a Evropě, ale i vědu a výzkum v oborech své působnosti. Pro své poslání přední technické univerzity ČVUT usiluje o vysokou efektivitu organizace, která se opírá o synergicky působící procesy výhodně spolupracujících fakult, o dobře fungující informační systém a další informační a komunikační podpory univerzity.

Vision: ČVUT v Praze posílí své postavení významné a vyhledávané výzkumné univerzity v evropském vzdělávacím prostoru s náročným a vlídným přístupem ke studentům. V oblasti vzdělávání a vědy chce ČVUT být i nadále důstojným partnerem předním pracovištím v Evropě i ve světě, přičemž bude usilovat o prohloubení vztahu s Akademií věd ČR. Aktualizací a modernizací výuky zaměřené na tvůrčí inženýrské schopnosti chce univerzita i nadále vytvářet atraktivní studijní programy. V oblasti výzkumu a inovací chce udržet a posílit své postavení na čele spolupráce s průmyslem a veřejnou správou, vytvářet podmínky pro růst inovačního potenciálu, umělecké a další tvůrčí činnosti, transferu technologií a znalostí pro společnost. Zvýšení konkurenceschopnosti vidí ČVUT v prohloubení užší spolupráce s vybranými vysokými školami, zejména pražskými, a to až na úroveň integrace. ČVUT bude vytvářet odpovědné vědomí o nutnosti podpory technického vzdělávání a vědy a výzkumu v technických oborech.

History: www.cvut.cz

26th
Overall percentile
23rd
Research percentile
43rd
Innovation percentile
12th
Societal percentile

Evolution of the institution

The following data gives a quick reading on the scientific performance in the last years. The research ranking refers to the volume, impact and quality of the institution's research output. The innovation ranking is calculated on the number of patent applications of the institution and the citations that its research output receives from patents. Finally, the societal ranking is based on the number of pages of the institution's website and the number of backlinks and mentions from social networks.

Compared to its context

The result of the evaluation of the institution can be compared to obtain a view of the country, the region to which it belongs and the institutions of the world, placing it in their respective positions.

Compared to All sectors (percentiles)
Compared to Universities sector (percentiles)

Ranks by Subject areas/categories

We have divided the scientific output of the institution into 19 large areas of knowledge and the following table shows only the ranks in different territorial domains achieved by the institution in each of the areas. For an institution to have a presence in an area, it is necessary that it exceed in the last year a minimum output threshold equivalent to twice the percentage that this area represents in the world. If you need scientific indicators on these areas visit Scopus and/or SciVal.

 
AreaWorldEastern EuropeEU-28OECDCzech Republic
Agricultural and Biological Sciences 700th161st464th629th23rd
Arts and Humanities 535th60th323rd491st7th
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 746th90th468th682nd20th
Business, Management and Accounting 752nd101st395th615th10th
Chemistry 744th123rd484th662nd21st
Computer Science 359th4th132nd258th1st
Earth and Planetary Sciences +462nd115th304th393rd11th
Economics, Econometrics and Finance 626th114th368th528th13th
Energy 530th81st292nd422nd9th
Engineering +341st4th129th246th1st
Environmental Science 588th161st389th497th20th
Mathematics 381st17th168th294th3rd
Medicine +805th135th520th736th26th
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 779th144th480th699th24th
Physics and Astronomy 471st27th230th383rd4th
Psychology 762nd89th452nd724th8th
Social Sciences +583rd32nd287th498th4th

Publishing profile

These are the journals used by the institution's researchers to publish their work in the last year. The size of each circle represents the value of the SJR of the publication, and its spatial position represents its subject matter.

This visualizatión allows you to identify the knowledge areas where the institution has published, recognize the prestige of the scientific journals in which the institution knowledge has been published, and identify predominant scientific communities.

Where is the institution located?

Loading comments...

Leave a comment

* Required

* Required

* Required

* Required

Embedding this widget into your website

Width: pxHeight: px

Just copy the code and paste it within your HTML code