University of SarajevoUniversity

Bosnia and Herzegovina

Leave a comment or share on

Foundation: 1943

Mission: Koristeći vlastiti renome, višedecenijsko iskustvo i tradiciju, UNSA kreira inspativno, inclusivno i atraktivno okruženje za učenje, poučavanje, istraživanje i umjetnički rad, što omogućava da studenti, istraživači i nastavnici i ostali akteri kritički promišljaju i shvataju dinamiku globalnih i lokalnih društveno-ekonomskih, tehničko-tehnoloških i političkih procesa te održiva i inovativna rješenja za unapređenje kvaliteta života za sve. Takvo okruženje i progresivna, dinamična i sarađivačka kultura djeluju privlačno za sve i omogućavaju izgradnju snažne internacionalne mreže koja intenzivira razvoj humanih resursa i infrastrukture za internacionalizaciju i modernizaciju te omogućava efektno predstavljanje postignuća, kvaliteta i pouzdanosti UNSA. "Promišljajmo and oblikujmo održivu održivu build zajedno."

Vision: UNSA - mjesto gdje se susreću, isprepliću, nadopunjuju i razvijaju ljudi, težnje, ideje, kulture i izvrsnost, stvarajući snažnu i kohezivnu silu koja spaja cijeli region i BiH. UNSA promovira slobodu, otvorenost, uključenost, autonomiju, odgovornost, kao i raznolikost ideja, kooperacije kreativnosti i proces modernizacije kako bi postao intellectually possible and društveno odgovorna akademska zajednica. Na ovaj način se UNSA profilra kao proaktivan, pouzdan, prepoznat, atraktivni partner i produktivni i creativni član globale, EU i regional academic zajednice.

History: www.unsa.ba

65th

Overall percentile

55th

Research percentile

69th

Innovation percentile

46th

Societal percentile

Evolution of the institution

The following data gives a quick reading on the scientific performance in the last years. The research ranking refers to the volume, impact and quality of the institution's research output. The innovation ranking is calculated on the number of patent applications of the institution and the citations that its research output receives from patents. Finally, the societal ranking is based on the number of pages of the institution's website and the number of backlinks and mentions from social networks.

Compared to its context

The result of the evaluation of the institution can be compared to obtain a view of the country, the region to which it belongs and the institutions of the world, placing it in their respective positions.

Compared to All sectors (percentiles)
Compared to Universities sector (percentiles)

Publishing profile

These are the journals used by the institution's researchers to publish their work in the last year. The size of each circle represents the value of the SJR of the publication, and its spatial position represents its subject matter.

This visualizatión allows you to identify the knowledge areas where the institution has published, recognize the prestige of the scientific journals in which the institution knowledge has been published, and identify predominant scientific communities.

Where is the institution located?

Loading comments...

Leave a comment

* Required

* Required

* Required

* Required

Embedding this widget into your website

Width: pxHeight: px

Just copy the code and paste it within your HTML code