University of Agronomic Sciences and Veterinary MedicineUniversity

Romania

SCImago Media LogoRomania in SCImago Media Rankings

Leave a comment or share on

Foundation: 1852

Mission: Misiunea USAMVB, conform cartei este educația științifică în scopul integrării în circuitul de universal values, în acord cu exigențele unei sociăți bazate pe cunoaștere. Pentru realizarea asumate misiunii asumate, universitatea este implicată în generatia îi transferul de cunoaștere către societate prin educație, cercetare științifică, dezvoltare, inovare, transfer tehnologic și formare profesională/formare continuaă. USAMVB will provide special training in the field of vocational training. domeniile: agronomies, biologie, silvicultură, horticultură, zootehnie, ingineria produselor food, medicină veterinară, inginerie civilă, inginerie mediului, inginerie și management, inginerie geodezică, biotehnologii, inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Organizarea și USAMVB will function if it is to be able to accept the following principles: university autonomy; academic freedom; public accountability; security; ethics; managerial efficiency; and financiară; transparența deciziilor; respectarea drepturilor și libertăților membilor comunității university; independence of ideologies, religions and political doctrines; freedom of national mobilisation; and internațională a studților, cadrelor didactice și cercetătorilor; consult with social partners în luarea deciziilor și principiul centrării educației pe student. Professional training in the USAMVB is carried out in accordance with the principles of pregătire specifice celor trei cicluri de studii universitari: licență, master și doctorat. În cadrul acestor activități se realizazează pregătirea teoretică și practică de înalt nivel, care permite acumularea de competențe profesionale și abilități specifiche precum și competențe transversale necesare domeniilor pentru care s-au format. Misiunea științifică a USAMVB se realizzaizează aplicând strategia cercetării științifice și prin specific programme to seek in order to promote the development of a common market economy and inovative. The USAMVB should develop a research policy, national and international research, for the contribution to the development of the economy and to the development of the new society, the enhancement of its value maximise the capacity of these facilities and promote research and multidisciplinary consultation.

Vision: Information not localized

History: usamv.ro

75th
Overall percentile
80th
Research percentile
52nd
Innovation percentile
83rd
Societal percentile

Evolution of the institution

The following data gives a quick reading on the scientific performance in the last years. The research ranking refers to the volume, impact and quality of the institution's research output. The innovation ranking is calculated on the number of patent applications of the institution and the citations that its research output receives from patents. Finally, the societal ranking is based on the number of pages of the institution's website and the number of backlinks and mentions from social networks.

Compared to its context

The result of the evaluation of the institution can be compared to obtain a view of the country, the region to which it belongs and the institutions of the world, placing it in their respective positions.

Compared to All sectors (percentiles)
Compared to Universities sector (percentiles)

Ranks by Subject areas/categories

We have divided the scientific output of the institution into 19 large areas of knowledge and the following table shows only the ranks in different territorial domains achieved by the institution in each of the areas. For an institution to have a presence in an area, it is necessary that it exceed in the last year a minimum output threshold equivalent to twice the percentage that this area represents in the world. If you need scientific indicators on these areas visit Scopus and/or SciVal.

 
AreaWorldEastern EuropeEU-27Romania
Agricultural and Biological Sciences +2464th133rd698th9th
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 2113th106th595th5th
Veterinary 1046th55th236th2nd

Publishing profile

These are the journals used by the institution's researchers to publish their work in the last year. The size of each circle represents the value of the SJR of the publication, and its spatial position represents its subject matter.

This visualizatión allows you to identify the knowledge areas where the institution has published, recognize the prestige of the scientific journals in which the institution knowledge has been published, and identify predominant scientific communities.

Where is the institution located?

  • Government
  • Health
  • Universities
  • Companies
  • Non-Profit
Loading comments...

Leave a comment

* Required

* Required

* Required

* Required

Embedding this widget into your website

Width: pxHeight: px

Just copy the code and paste it within your HTML code